Affärsutveckling

Syftet med att anlita oss är att öka effektiviteten i ert säljarbete. Vi är övertygade om att rätt man eller kvinna  på rätt plats är grunden. Därefter skall man göra rätt saker hellre än att göra saker rätt. Med det menar vi att man hela tiden måste tänka nytt och utmana gamla föreställningar. Att skapa nya affärer åt er till minsta möjliga kostnad för er är vårt huvudmål. Detta gör vi genom att erbjuda ett antal olika tjänster som alla utförs av medarbetare med lång erfarenhet av kundkontakter - alla har minimum 20 års erfarenhet. Vi sätter tillsammans med dig ihop ett paket som passar er och vi mäter kontinuerligt utfallet av våra satsningar så att vi kan säkerhetsställa att er investering är lönsam. 
 

Bland våra tjänster är prospektering sedan länge mycket efterfrågat och vi märker nu av ett starkt stigande intresse av referensmarknadsföring i alla möjliga former. 

Please reload