VÅRA TJÄNSTER

 
TVILLING- &
DRÖMKUNDSANALYS +
 
KONTAKTDESIGN
 
Vi skapar utifrån era förutsättningar en Prospektdatabas med hjälp av Tvilling- och Drömkundsanalys. Resultatet lägger vi  i vår gemensamma Prospektdatabas som nås online. Sättet vi väljer att kontakta era framtida kunder bestäms i Kontaktdesignen där vi utgår från era styrkor hos era befintliga kunder.
COACHING / UTBILDNING

Vi utbildar och coachar din personal  i prospektering och referensmarknadsföring. Vi tillhandahåller grund- och fortsättningsutbildningar i prospektering och referensmarknadsföring och erbjuder löpande coachning för bästa möjliga resultat. 

BYGG DITT EGNA AFFÄRSTEAM!

 

Det är en av våra äldsta sanningar här i världen. Man föredrar att göra affärer med den man känner och har förtroende för. Personliga kontakter och referenser leder ofta till nya uppdrag och kundrelationer genom det vi kallar referensmarknadsföring. Men Istället för att vänta på att detta sker spontant, bygger vi upp en struktur hos er där vi sätter detta i system. Genom ett strukturerat arbete hos er så frigör vi er organisations fulla potential genom att dela kontakter med varandra i ett internt AFFÄRSTEAM. Vi hjälper er att bygga, utveckla och leda Affärsteamet. 

MÅNATLIGA BEARBETNINGAR/BESÖK

 

Det som ger bäst resultat långsiktigt är kontinuerliga bearbetningar och besök varje månad året runt. Det ger också ett jämt flöde av "heta prospekts" som ni hinner att ta hand om i er löpande verksamhet. Vi anser att alla kunder bör få en personlig kontakt några gånger varje år. Vi hjälper er att bygga en struktur så att detta blir gjort. Vanligtvis delar vi upp arbetet mellan oss och bearbetningen av A- och B-kunder samt Prospekts. Vi arbetar väldigt flexiblet och du kan välja fart från KVARTSFART till FULL FART och valfritt antal kundbesök varje månad.